„КУТЛУ ДОУМ” -2016

СЕДМИЦА НА БЛАГОСЛОВЕНОТО РОЖДЕНИЕ НА ПРАТЕНИКА МУХАММЕД (С.А.С)

 

Програма

Дата

Р М

Място на мероприятието

Вид на мероприятието

Час

18.04.16г.

Разград

гр.Цар Калоян  - в джамията

Религиозно мероприятие

18:00

София

гр.София – хотел „Рамада”

Културно – религиозно мероприятие

 

19.04.16г.

Шумен

гр.Шумен – Гранд хотел „Шумен”

Културно – религиозно мероприятие

10:00

Русе

гр.Русе – хотел „Рига”

Културно – религиозно мероприятие

10:00

Сливен

гр.Сливен – в сградата на районното мюфтийство

Културно – религиозно мероприятие

10:30

Пловдив

гр.Пловдив – „Мурад Хюдевендигяр” -джамия

Религиозно мероприятие

 11:30

Разград

с.Езерче – в читалището

Културно – религиозно мероприятие

18:00

Стара Загора

гр.Стара Загора – хотел „Железник”

Културно – религиозно мероприятие

18:00

Смолян

гр.Девин – хотел „Персенк”

Културно – религиозно мероприятие

18:30

Благоевград

гр.Благоевград  - в джамията

Религиозно мероприятие

19:00

20.04.16г.

Разград

гр.Разград – читалище „Развтие-1879”

Културно – религиозно мероприятие

10:00

Айтос

гр.Айтос – читалище „Васил Левски”

Културно – религиозно мероприятие

10:00

Монтана

гр.Оряхово – в клуба на кв.Махалата

Културно – религиозно мероприятие

11:00

Смолян

гр.Неделино  - читалище „Светлина”

Културно – религиозно мероприятие

11:30

Разград

гр.Исперих – в джамията

Религиозно мероприятие

18:00

21.04.16г.

Добрич

гр.Добрич – младежки дом  „Захари Стоянов”

Културно – религиозно мероприятие

10:00

Търговище

гр.Попово- НЧ „св.св. Кирил и Методий -1882”

Културно – религиозно мероприятие

10:00

Кърджали

гр.Момчилград – в сградата на СОДУ

Културно – религиозно мероприятие

10:00

Варна

с.Партизани – в читалището

Културно – религиозно мероприятие

10:30

Силистра

гр.Дулово – читалище „Н.Й.Вапцаров”

Културно – религиозно мероприятие

10:30

Разград

гр.Разград – в джамия „Ахмед Бей”

Религиозно мероприятие

12:30

Смолян

с.Средногорци – в сградата на кметството

Религиозно мероприятие

18:30

22.04.16г.

 

Хасково

гр.Хасково – „Чарши джамия”

Религиозно мероприятие

11:30

Хасково

с.Голобрадово – в джамията

Религиозно мероприятие

11:30

София

гр.София – в сградата на РМ

Кампания за кръводаряване

14:00

Сливен

Гр.Ямбол – читалище „Зора”

Културно – религиозно мероприятие

15:30

Шумен

гр.Шумен – „Томбул джамия”

Културно – религиозно мероприятие

18:00

Смолян

гр.Чепеларе – хотел „Родопски дом”

Културно – религиозно мероприятие

18:30

София

гр.София, кв.Ботунец

Религиозно мероприятие

20:00

23.04.16г.

 

 

 

Велико Търново

гр.Велико Търново – читалище „Надежда”

Културно – религиозно мероприятие

10:30

Сливен

с.Тича – в читалището

Културно – религиозно мероприятие

11:00

Хасково

с.Шишманово – в джамията

Религиозно мероприятие

12:00

Смолян

с.Елховец – читалище „Звезда”

Културно – религиозно мероприятие

18:30

24.04.16г.

 

Плевен

с.Борима – в читалището

Културно – религиозно мероприятие

10:00

Пазарджик

гр.Велинград – в голямата зала на общината

Културно – религиозно мероприятие

10:30

Стара Загора

с.Александрово – в джамията

Религиозно мероприятие

11:00

София

гр. Самоков

Културно – религиозно мероприятие

11:30

Хасково

с.Лясковец – в джамията

Религиозно мероприятие

12:00

Смолян

с.Борино – спортна площадка

Културно – религиозно мероприятие

14:30

Хасково

с.Зорница – в джамията

Религиозно мероприятие

20:30

 

Забележка: Официалните мероприятия по районни мюфтийства са отбелязани в зелено!              

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.