Заглавие: ОПАЗВАНЕТО НА ЕЗИКА
Поредица: Достойнствата на благонравието - 1
Автор: Ахмед Махмед Езхери
Превод: Джемал Хатип
Страници: 32
Цена: 1.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2013/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
Аллах (с.т.) е сътворил човека по превъзходен начин и го е създал различен от другите същества и от животните, като е украсил неговия външен вид (захир-и джемал). После, изпращайки пратеници, които да напътстват хората, Той е допълнил превъзходния вид на човека, дарявайки го с вътрешната красота (батин-и джемал), която ние наричаме ахляк, или добър нрав.
Едно от основните дела, които украсяват вярващият – както вътрешно, така и външно – е опазването на езика му от злословенето и празнословията.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.