Заглавие: ЛИЧНОСТТА НА МЮСЮЛМАНИНА
Автор: Мухаммед Али ел-Хашими
Превод: Сали Шабанов
Страници: 375
Цена: Раздава се като подарък.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2013/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
Днес цялото човечество и най-вече мюсюлманите извънредно много се нуждаят от пресъздаване на уникалният човешки образец, защото само той може да направи земния живот приятен, само благодарение на неговото съществуване истинските човешки ценности могат да станат преобладаващи и само в него може да се прояви светлата същност на исляма. Но какво всъщност представлява подобен уникален модел на човека? Отговор на този въпрос читателите ще намерят в страниците на тази книга….


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.