Заглавие: ЯСНИТЕ ЗНАМЕНИЯ В ТЪЛКУВАНЕТО НА СУРА ХУДЖУРАТ
Автор: Абдулмеджид ел-Беянуни
Превод: Айхан Селиман
Страници: 255
Цена: 7.50 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2013/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Литература,
Резюме:
Сура ел-Худжурат се отличава от останалите сури на Коран-и Керим с естеството на възпитателните и моралните теми, които разглежда. Тя поставя пред вярващите завършен метод за идеалния обществен живот със задълженията, които Аллах Теаля желае за Своите раби, за да са щастливи в необятната шир и да се движат в техните градини. За да може животът им да се изгради върху правилни основи и наистина да са носители на спасителното послание за блуждаещото зад криволичещи пътища човечество.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.