Заглавие: НАПЪТСТВИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕЛИГИОЗНИ КАДРИ
Автор: Хишам Яхя ет-Талиб
Превод: Айхан Селиман
Страници: 406
Цена: 10.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2012/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика, Педагогика,
Резюме:
Един от основните проблеми на мюсюлманите в България, а може би и най-големият, е непознаването на исляма. Този проблем касае и немюсюлманите, тъй като недоверието към мюсюлманите и свързването на исляма с тероризъм, се дължи именно на непознаването на исляма. Ето защо тук се явява необходимостта от правилното  обяснение на ислямските принципи, а и на практическото им приложение в реалния живот на мюсюлманите – втората стъпка, която трябва да се направи.
Първата обаче касае хората, които познават исляма и са призвани да го предават на другите. Ако погледнем реално на този въпрос, хората, които познават исляма, не са малко. По-голямата част от тях са искрени и работят всеотдайно. При всичко това по-голямата част от обществото не са запознати с исляма. Къде се крие причината? Защо призоваващите към исляма не успяват да научат хората на ислямските ценности или, по-точно, защо хората не ги прилагат напълно в живота си? Имамите и ваизите не си ли вършат добре работата?  Всички ли са неспособни?
Тези и много въпроси се поставят всекидневно от всички нас, но почти никога не намираме задоволителни отговори.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.