Заглавие: ПРАВИЛА ЗА ВОДЕНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ДИАЛОГ
Автор:………………………………….
Превод: Айхан Селиман
Страници: 136
Цена: 3.50 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2011/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика,
Резюме:
Главно мюфтийство има удоволствието да представи това изследване на вниманието на мюсюлманите и най-вече на младежите, надявайки се да им е полезно. Поднасяйки това изследване като дар за призоваващите към
Аллах и по-специално за младите мюсюлмани, умолява Всевишния и Всемогъщ Аллах да го стори полезно и благословено, ползващо се с одобрение и сполука.
Диалог е разговор между две страни, който преминава от едната страна на другата, след това обратно и т.н. Без да има нещо между тях, което да показва непременно наличието на вражда. Книжката има за цел да постави правилата за диалог….


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.