Заглавие: ЧУДОТО НА КОРАНА
Автор: Мухаммед Мутевеллиеш-Шарави
Превод: …………………………………….
Страници: 176
Цена: 3.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2010/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика,
Резюме:
Коранът е словото на Аллах, низпослано на Неговия Пратеник Мухаммед (с.а.с.), чрез прочитането на което се служи на Аллах и се отправя предизвикателство. Коранът е носител на повече от едно чудо. Чрез него Аллах е отправил предизвикателство първо към арабите, а след това – към останалите хора. Запазването на Корана от промяна до наши дни, е само по себе си едно от най-големите му чудеса…


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.