Заглавие: СПОДВИЖНИЦИТЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) - 1
Автор: Хилми Али Шабан
Превод: Мурад Бошнак
Страници: 215
Цена: 3.50 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2011/ София
Издание: Първо
Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика,
Резюме:
Многобройните предания, които Пратеника на Аллах е казал за тях, още веднъж потвърждават тяхното величие. Те съживиха словата на Мухаммед (с.а.с.) и ги потвърдиха, чрез делата си. Показаха на едно затънало в невежество и безверие общество, как да се измъкне от тъмнината и заблудата и да се отправи към светлината на науката и вярата. В резултат на техните дела, морал и поведение, Аллах бе доволен от тях и те от Него…..
В тази поредица ще намериш десетки биографи на видни сподвижници, които ще бъдат пример за теб и твоето семейство….


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.