Заглавие: СВИНСКОТО МЕСО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА РЕЛИГИЯТА И МЕДИЦИНАТА
Автор: Проф. д-р. Асаф Атасевен
Превод: Ахмет Юруков
Страници: 75
Цена: 2.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2009/ София
Издание: Първо

Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика,

Резюме:
Свещената книга на исляма – Коран-и Керим както съдържа юридически, нравствени, социални и икономически принципи, така съдържа и знания по науки като медицина, астрономия, геология, ботаника и зоология. Въпросите, които касаят човешкото здраве главно се състоят от принципи, свързани с превантивната медицина. А един от тези въпроси е за свинското месо.
В последно време, както и преди 50 години, някои хора твърдят, че консумацията му е необходимост.
В действителност претендентите по този въпрос никога не са го разглеждали от научна гледна точка, от което се подразбира, че им липсват необходимите познания по природните науки.
В тази книжка ще разгледаме свинята и свинското месо от различни страни, особено от историческа, религиозна и медицинска гледна точка, и стремейки се към обективност, ще се постараем да дадем познания на скъпите ни читатели…


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.