Заглавие: НАСТАВЛЕНИЯ КЪМ МЮСЮЛМАНИНА
Автор: Мустафа Ислямоглу
Превод: Ведат С.Ахмед
Страници:109
Цена: 2.00 лв.
Допълнителна информация
Издателство: Главно мюфтийство
Година на издаване – 2005/ София
Издание: Първо

Предметни рубрики: Ислям, Коран, Етика,

Резюме:
Тази книга включва поредица от беседи, които се ръководят от пророческия принцип, че „религията е насихат – наставление“, т.е. че вярата може да се пробуди в сърцата на хората чрез искрeни наставления, подбрани от озарените градини на Свещения Коран и Сюннета на Мухаммед (с.а.с.).
Книжката е частица от морето на ислямската дидактическа литература. Пробудете сърцата си!...


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.