НИМА НЕ РАЗМИШЛЯВАТ НАД КОРАНА?

 

Автор: Есма Рашид ер-Рувейшид

Сраници: 40

Цена: 2.00 лв.

 

Допълнителна информация:

Издателство: Главно мюфтийство

Година – 2022

Издание: Първо

Корици: Меки

Наличност: ДА

Предметни Коран, ислям, коранознание, 

 

© МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

Главно мюфтийство, София, 2022

ISBN: 978-619-7406-59-7

www.grandmufti.bg

 

Резюме:

Аллах Теаля е низпослал този Коран, за да бъде проучван, да се размишлява върху него и да бъде разбран, а не само да бъде четен и наизустяван:

„Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммед] – благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора…“ (Саад, 38: 29).

Нашите предци са казали: 

„Хората на Корана са онези, които го знаят, спазват неговите повели и забрани, та дори и да не са запаметили много от него. Що се отнася до онези, които го знаят наизуст, но не го разбират и не спазват неговите повели и забрани, то те не са от неговите хора, та дори и да го знаят до буква“.

Може да поръчате книгата от Главно мюфтийство, районните мюфтийства в страната или отдел "Издателство" на Главно мюфтийство. 

 

За контакти с нас:

1000 София, ул . „Братя Миладинови” №27, Тел.:02/981 60 01

Имейл: publishing@grandmufti.bg

F. https://www.facebook.com/izd.gl.muftiistvo

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.