НОВА КНИГА...!

ПАЗИ СЕ ОТ ОГЪНЯ НА ДЖЕХЕННЕМА 

(7-та поредна книжка от поредицата - "Достойнствата на благонравието")

 

Допълнителна информация:

Страници: 46

Цена: 1.50 лв.

Издателство: Главно мюфтийство

Година – 2021

Издание: Първо

Корици: Меки

Наличност: ДА

Предметни рубрики: ислям, Коран, сюннет, мюсюлмани,

© МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ

Главно мюфтийство, София, 2021

ISBN: 978-619-7406-43-6

www.grandmufti.bg

 

Резюме:

Ако един от родителите ти се провикне към теб и каже: „Пази се от огъня, пази се от огъня!“, биха те обхванали ужас и страх и веднага би се насочил в определена посока, за да избягаш от огъня, за който те предупреждават, нали? Така е, защото ти никога не би се усъмнил в предупреждението им и в това, че родителите ти наистина се страхуват за теб. Още повече, когато ти наистина осъзнаваш опасността от огъня, за който те предупреждават…

Какво представлява този огън, за който ни предупреждава Пратеника на Аллах (с.а.с.)? Какво ще бъде положението на неговите обитатели? Какви ще бъдат храната, питието и дрехите им там – в него? И какво трябва да бъде отношението ни към този вик и призив на Пратеника (с.а.с.), който Аллах Теаля ни е изпратил, за да ни избави от него?

Може да си закупите книгата от Главно мюфтийство, Районните мюфтийства и нашите дистрибутори в страната..., освен това, може да си поръчате книгата и от нас:

 

publishing@grandmufti.bg

 

https://www.facebook.com/izd.gl.muftiistvo/

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.