ЗНАЧИМОСТТА НА ОБИЧТА ЗАРАДИ АЛЛАХРазказва се за Енес, че Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Има три черти, които ако се намират в един човек, то той е вкусил сладостта на вярата:
-Аллах и неговия Пратеник да са му по- мили от всичко останало;
-да обича някого само заради Аллах;
-да се страхува да не се върне в безверието след като Аллах го е спасил от него, така както се страхува да не го хвърлят в огъня”.

Разказва се за Ебу Хурейра, че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Седем групи хора Аллах ще вземе под сянката си в Деня в който няма да има друга сянка освен неговата: Справедлив управник; младеж израснал в послушание на Аллах; човек със сърце привързано към джамията; двама души, които са се обикнали заради Аллах, събират се и се разделят заради Него; мъж съблазнен от жена с обществено положение и красота, на която е отговорил: „Страхувам се от Аллах”; човек, който дава скришом до такава степен, че лявата му ръка да не знае, какво е дала дясната; човек, който си спомня за Аллах, докато е сам и очите му се пълнят със сълзи.”

Разказва се за Ебу Хурейра, че е казал: Пратеникът (с.а.с.) каза: „Наистина Всевишният Аллах ще каже в Съдния ден: „Къде са тези, които се обичат заради мен? Днес в Деня когато няма друга сянка освен моята ги взимам при себе си.”

Разказва се за Ебу Хурейра,че е казал: „Пратеникът (с.а.с.) каза: „Кълна се в Този, в чиито ръце е душата ми, не ще влезете в Рая, докато не повярвате и не ще повярвате, докато не се обикнете. Искате ли да ви насоча към нещо,което ако сторите ще се обикнете- разпространявайте между вас селяма”.

Разказва се за Бера ибн Азиб, че Пророкът (с.а.с.) е казал по адрес на енсар: „Не ги обича освен вярващ  и не ги мрази освен мунафик. Който ги обикне и Аллах ще го обикне и който ги намрази, и Аллах ще го намрази”.

Разказва се за Ебу Керим ел-Микаде, че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Ако един човек обикне свой брат, нека му извести че го обича”. (Това засилва връзката между тях).

Разказва се за Муаз (р.а.), че Пратеникът (с.а.с.) го хванал за ръката и му казал: „Ей, Муаз, кълна се в Аллах, наистина те обичам и не забравяй след всеки намаз да казваш: Помогни ми да те споменавам (да не те забравям), да ти благодаря и да ти служа добре”.

Разказва се за Енес (р.а.), че един човек бил при Пророка (с.а.с), при което покрай него минал друг и казал: „Ей, Пратенико на Аллах, аз наистина обичам този човек!” Пратеникът казал: „Извести ли го?” Казал „Не”. Казал: „Извести го тогава”, при което го настигнал и му казал: „Аз наистина те обичам заради Аллах!” А той казал: „Да те обикне Аллах, заради когото си ме обикнал.”