ЗНАЧИМОСТТА НА ОБИЧТА ЗАРАДИ АЛЛАХРазказва се за Енес, че Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Има три черти, които ако се намират в един човек, то той е вкусил сладостта на вярата:
-Аллах и неговия Пратеник да са му по- мили от всичко останало;
-да обича някого само заради Аллах;
-да се страхува да не се върне в безверието след като Аллах го е спасил от него, така както се страхува да не го хвърлят в огъня”.

Разказва се за Ебу Хурейра, че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Седем групи хора Аллах ще вземе под сянката си в Деня в който няма да има друга сянка освен неговата: Справедлив управник; младеж израснал в послушание на Аллах; човек със сърце привързано към джамията; двама души, които са се обикнали заради Аллах, събират се и се разделят заради Него; мъж съблазнен от жена с обществено положение и красота, на която е отговорил: „Страхувам се от Аллах”; човек, който дава скришом до такава степен, че лявата му ръка да не знае, какво е дала дясната; човек, който си спомня за Аллах, докато е сам и очите му се пълнят със сълзи.”

Разказва се за Ебу Хурейра, че е казал: Пратеникът (с.а.с.) каза: „Наистина Всевишният Аллах ще каже в Съдния ден: „Къде са тези, които се обичат заради мен? Днес в Деня когато няма друга сянка освен моята ги взимам при себе си.”

Разказва се за Ебу Хурейра,че е казал: „Пратеникът (с.а.с.) каза: „Кълна се в Този, в чиито ръце е душата ми, не ще влезете в Рая, докато не повярвате и не ще повярвате, докато не се обикнете. Искате ли да ви насоча към нещо,което ако сторите ще се обикнете- разпространявайте между вас селяма”.

Разказва се за Бера ибн Азиб, че Пророкът (с.а.с.) е казал по адрес на енсар: „Не ги обича освен вярващ  и не ги мрази освен мунафик. Който ги обикне и Аллах ще го обикне и който ги намрази, и Аллах ще го намрази”.

Разказва се за Ебу Керим ел-Микаде, че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Ако един човек обикне свой брат, нека му извести че го обича”. (Това засилва връзката между тях).

Разказва се за Муаз (р.а.), че Пратеникът (с.а.с.) го хванал за ръката и му казал: „Ей, Муаз, кълна се в Аллах, наистина те обичам и не забравяй след всеки намаз да казваш: Помогни ми да те споменавам (да не те забравям), да ти благодаря и да ти служа добре”.

Разказва се за Енес (р.а.), че един човек бил при Пророка (с.а.с), при което покрай него минал друг и казал: „Ей, Пратенико на Аллах, аз наистина обичам този човек!” Пратеникът казал: „Извести ли го?” Казал „Не”. Казал: „Извести го тогава”, при което го настигнал и му казал: „Аз наистина те обичам заради Аллах!” А той казал: „Да те обикне Аллах, заради когото си ме обикнал.”

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok