УВАЖЕНИЕТО КЪМ УЧЕНИТЕ, ВЪЗРАСТНИТЕ, ПРАВЕДНИТЕ И ПОЧИТАНЕТО ИМ, ПОСТАВЯНЕТО ИМ НА ВИСОКО МЯСТО И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С РАНГА ИМРазказва се за Ебу Мес`уд (р.а.), че е казал: „Пратеникът на Аллах каза: „Кланя хората в намаза този, който най-добре чете Книгата на Аллах, а ако са равни в четенето да кланя този, който най-добре познава сунната. А ако са равни и в сунната то нека този, който най-рано се е преселил, а ако са се преселили по едно и също време то по-възрастният. И човек да не става имам, там където друг и имам (без негово разрешение) и да не сяда в дома му на почетното му място.”

Разказва се за Ибн Омар (р.а.), че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Видях се насън да използвам мисвак, при което дойдоха двама мъже и единият беше по-възрастен и аз дадох мисвака на по-малкия и тогава ми се каза: „дай го на по-възрастния”, при което го протегнах на него.” 

Разказва се за Ебу Муса (р.а.), че е казал: Пратеникът (с.а.с.) каза: „За възвеличаване на Всевишния се счита човек да почита възрастните мюсюлмани и четеца на Корана, който не прекалява в прилагането му нито пък го изоставя, и също почитта към справедливият управник.”

Разказва се за Амр ибн Шуайб, че баща му е разказал, че дядо му е казал: „Пратеникът каза: „Този който не се смили над малките и не отдава почит на възрастните не е от нас.”

Разказва се за Меймун ибн Шебиб (р.а.), че покрай Айша минал просяк и му дала един залък. И минал покрай нея добре облечен и нагизден човек. При което го сложил да седне и се нахранил. След това била смъмрена от някои хора, тогава Пратеникът (с.а.с.) казал: „Поставяйте хората според положението им.” (Т.е. съобразявайте се с тях).

Разказва се за Енес (р.а.), че е казал: „Пратеникът е казал: „Няма случай младеж да почете старец, без Аллах да му подчини някой, който да го почита, когато стане на същата възраст.”


 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok