ПОСЛУШАНИЕТО КЪМ РОДИТЕЛИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕТО НА РОДНИНСКИТЕ ВРЪЗКИРазказва се за Абдуллах ибн Месуд, че е попитал Пратеника (с.а.с.): „Кое е  най-любимото дело на Аллах?” Отговорил: „Намазът на време”. Казал: „След това кое?” Казал: „Послушанието на родителите”. Попитал: „След това кое?” Казал: „Борбата в името на Аллах (джихад)”.

Разказва се за Ебу Хурейра че Пратеникът (с.а.с.) е казал: “Нито едно дете не може да се отплати на родителя си освен ако го намери заробен при което го купи и го освободи“

Разказва се от Ебу Хурейра, че Пратеникът (с.а.с.) е казал: „Този който вярва в Аллах и Сетния ден да почита госта си, този който вярва в Аллах и в Сетния ден да поддържа роднински връзки, и този който вярва в Аллах и Сетния ден да казва добро или да мълчи.”

Разказва се от Ебу Хурейра, че е казал: „Един човек дойде при Пратеника и го попита: Ей, Пратенико на Аллах, кой от хората има най- голямото право да се даржа добре с него. Отговори: „Майка ти.” Попита: а след това? Отговори: „Майка ти”. Попита: „А след това кой?” Отговори: „Майка ти.” Попита: „А след това кой?” Каза: „Баща ти.”
В друга версия се казва: „Ей, Пратенико на Аллах, кой има най-голямо право да се даржа добре с него?” Каза: „Баща ти и след това близките роднини.”

Разказва се за Ебу Хурейра, че Пратеникът (с.а.с.) казал: „Да се натрие носа на, този който завари родителите си докато са възрастни единият или двамата и не влезе в Дженнета.”

Разказва се за Ебу Хурейра (р.а), че един човек казал: „Я Расулеллах имам роднини, който посещавам, а те ме отблъскват,. Аз се отнасям добре с тях, а те с мен –не! И не им се гневя, а те проявяват вражда спрямо мен”. Казал: „Ако се държиш така, както казваш, то сякаш ги храниш с нажежена пепел, няма да престане да се намира с теб пазител от Аллах срещу тях докато се отнасяш така”.

Раказва се за Енес, че Пратеникът(с.а.с), е казал: „Този който иска да му се даде изобилно препитание и да му баде удължен живота, то нека поддържа роднинските отношения”.

Разказва се за Абдуллах бин Амр бин Аас (р.а), е казал: „Един човек се запъти кам Пророкът и каза: Давам ти обет, че ще се преселя, ще се бия в името на Аллах желаейки, възнаграждение от Всевишния Аллах. При което Пратеникът каза: има някой от родителите ти, който да е жив?отговори:- Да и двамата! И каза и искаш възнаграждение от Аллах? Каза  – Да. Отговори: Върни се при родителите си и се дръж добре с тях.”
                                                                                  

В друга версия се казва: „Един човек поиска от Пратеника разрешение за да отиде на джихад. Попита: „Двамата ти родители живи ли са?” Отговори: „Да!” Каза: "Тогава твоя живот е да се грижиш за тях.”

Разказва се за Абдуллах ибн Амр че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Поддържащият роднинските отношения не е този, който го прави като отплата за тяхното отношение, а истински поддържа роднинските отношения е този, който го прави когато роднините скъсат отношенията с него не ги изоставя.”

Разказва се за Айше (р.а), че е казала: „Роднинството е закачено за Трона и казва този който ме поддържа Аллах да го поддържа, а този който ме изостави то и Аллах да го изостави”
 
Разказва се за Есма бинти Еби Бекр (р.а), че е казала: „Навести ме майка ми по времето на Пратеника като тя беше езичница при което се допитах до Пратеника на Аллах и му казах:” Навести ме майка ми като иска да се види с мен и да ме попита неща можели да се видя с нея? Каза:- „Да, виж се с майка ти!”

Разказва се за Ебу Суфян (р.а), в дългия му разказ относно случката с Хераклий, че Хераклий го попита:” Какво ви повелява той?-каза: Казва ни, служете единствено на Аллах и не съдружавайте с Него и оставете това, което правеха дедите ви, и поддържане на роднинството.” 

Разказва се от Ебу Аюб (р.а), че един човек се казал: „Ей Пратенико на Аллах, известими дело което ще ме вкара в Дженнета и ще ме отдалечи от Огъня ?-Пратеникът (с.а.с.) казал: „Да служиш на Аллах без да съюзаваш с Него каквото и да било, да кланяш намаза изрядно, да даваш зекят и да поддържаш роднинските връзки.”

Разкава се за Селман ибн Фарис (р.а.), че Пророкът (с.а.с.) е казал: „Когато един от вас разговява, то да разговява с фурми, тъй като в това има благодат.А ако не намери фурми то с вода, тъй като тя е пречистваща и каза: Милостинята към бедняка се възнаграждава единично, а към роднина двойно тъй като е и милостиня и поддържа роднински връзки.”

Разказва се за Ибн Омар (р.а), че е казал: Имах една жена, която обичах, а Омар я мразеше и ми каза: „Разведи се с нея”, при което аз отказах. Тогава Омар отиде при Пророка и му спомена случилото се, тогава Пророкът ми каза „Освободи я!”.”

Разказва се за Ебу Дерда, че един човек дошъл при него и му казал: „Имам една жена, за която майка ми ми заповядва да се разделя с нея. При което Ебу Дерда казал: „Чух Пратеника да казва: „Родителят е най-добрата от вратите към Дженнета. Така че ако щеш я остави или я запази.”