Başmüftülüğün sosylal hizmetler komisyonu gerçekleştirildiği son toplantısında ilâveten 22 yetime destek vermeyi kararlaştırdı. Bunlarla birlikte Başmüftülük destekli yetimlerin sayısı 542'ye ulaşmış bulunmaktadır. Her yetime senelik 840 leva ulaştırılacak biiznillâh.

Komisyon üyeleri Başmüftü yardımcısı Beyhan Mehmed'in teklifi üzere Ramazan ayına mahsus yetimlere tek seferlik 70 leva verilmesini de uygun gördü. Dolayısıyla 542 çocuk belirlenen meblâğdan istifade edecek.

Komisyon başkanı Beyhan Mehmed, depremden ciddi manada etkilen Türkiye ve Sûriye'nin bazı bölgelerinde de iftar yapma olanaklarını düşündüklerini ve bunu Başmüftü Dr. Mustafa Hacı ile de paylaştığını üyelere arz etti.

Yüce Mevlâ niyetlerimizi hâlis, amellerimizi makbul eylesin.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.