Dış İlişkiler, Uluslararası İlişkiler  ve Protokol Dairesi

 

Birimin temel fonksiyonu Başmüftülüğün faaliyetlerini topluma bildirmek ve kurum hakkında toplumu bilgilendirmek adına bilgi politikasını  planlamak, koordine etmek ve gerçekleştirmek, Başmüftülüğün protokol faliyetlerini yürütmekten, Başmüftü,  yardımcıları ve genel sekreterin kamu alanında “temsilini” sağlamaktan oluşmaktadır.

Personel:

Hayri Emin
Uzman

 

İletişim:

Tel: 02/981 60 01

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.