MİSYON

Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü bağımsız bir dini teşkilattır ve aynı dini ve dini gelenekleri paylaşan Bulgaristan Müslümanlarını birleştirmektedir.

Bulgaristan ve Osmanlı devleti arasında imzalanan 6 Nisan 1909 tarihli Müftülükler Sözleşmesi ile Bulgaristan’da Başmüftülüğün kurulması öngörülmüştür. Sözleşme metni XIV. Olağan Millet Meclisinde kabul edilmiş ve 19 Ocak 1910’da “Resmi gazetede” yayınlanmıştır.

Başmüftülük ülkedeki Müslümanların dini hayatını düzenler ve denetler. Diyanetin faaliyetleri 12 Şubat 2012’de kabul edilen Tüzük’e ve 2002 yılında Bulgaristan parlamentosu tarafından onaylanan Dinler Yasasına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Başmüftülük, yurt içinde ve yurtdışında bulunan Bulgaristan Müslüman topluluğunu temsil eder. İslam’ın yüksek değerlerini savunan Başmüftülük kurumu dini esasları uygun bir şekilde Müslüman topluluğuna aktarmayı başarmaktadır. Müsümanların dini organizasyonu dahilinde insan hakları izleme örgütleri ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde insan haklarına ilişkin faaliyetler de yer almaktadır.

Gerektiğinde İslam dini ile ilgili konularda devlet ve sivil toplum kurumlarına güvenilir görüş bildirmek yetkisine sahiptir.

Başmüftülük bütün hak ve özgürlüklere sahip olup faaliyeterini Bulgaristan Anayasası ve Bulgaristan Cumhuriyeti kanunları dahilinde yürütmektedir. Dinler Yasası uyarınca Müslüman Diyaneti tüzel kişiliktir. Etnik kimliği ve mezhebi ne olursa olsun ülkede bulunan bütün Müslümanlar Müslüman Diyanetine aittir. Ortak girişimlerin toplumdaki iyi ilişkileri pekiştirdiği kanaatinde olan Başmüftülük diğer dinlerin temsilcileriyle diyaloğa büyük önem verir ve yüksek mertebede değerlendirir.

Kur’anı-ı Kerim ve Hz. Muhammed (S.A.S)’in sünneti Başmüftülük misyonunun oluşmasında iki güvenilir kaynaktır. Başmüftülük faaliyetlerinin yürütüldüğü temel, ülkedeki Müslümanların dini hayatlarının tüm yönleriyle düzenlenmesidir.

Dini özgürlük her Bulgaristan vatandaşının anayasal hakkıdır. Müslüman diyanetin işlevi:

-Bu temel hukukun verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak .

-Öğrenciden akademisyene kadar bütün dereceleriyle devam eden kaliteli eğitimi teşvik etmek, bunun için uygun şartları yaratmak.

-Eğitim etkinlikleri ve sosyal kampanyalar vasıtasıyla Müslümanların kültürel ve sosyal hayatlarını geliştirmek.

-İslami eserlerin tercümesi ve yayınlanması vasıtasıyla yazılı İslam kültürünütanıtmak ve zenginleştirmek.

-İslam dini ve kültürü hakkında yazı yazan yerel yazarları tespit ve teşvik etmek.

-Akademisyen kadrosunun hazırlığını ve İslami bilimsel araştırmalarının gelişimini desteklemek.

-Şeffaf faaliyet finansmanı ve net bir gelir - gider muhasebesi sağlamak.

-Başmüftülük kurumunun varlığını, gelişimini ve faaliyetlerinin kontrolünü şahsi sorumluluk olarak benimsemesi için topumsal motivasyonu teşvik etmek.

-Başmüftülüğün İslam kimliğinin sarsılmaz devi olarak yerine getirdiği asırlık işlevini devam ettirmesi, faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütmesine bağlıdır.

 

Fotoğraf: Razgrad “Ahmed Bey” camii minaresi

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.