Bulgaristan Başmüftülüğü İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerîm'in yakılmasını şiddetle kınamaktadır. Rasmus Paludan isimli zavallı bir adamın yaptığı iğrenç eylem aşırı ırkçılığın göstergesidir. Nefret söylemi ve temel insan hakları ihlâlinin demokratik toplumlarda yeri yoktur. Din siyasî emellere âlet edilmemelidir. Kur'an-ı Kerîm'in demonstratif bir şekilde yakılması dünyayı daha huzurlu kılmayacak bilakis yersiz gerginliklerin tırmanmasına sebep olacak, sıkıntılar artacaktır.

Kur'an-ı Kerîm'e yapılan bu menfur hareket sadece ülkemizde yaşayan müslümanların onurunu değil, bütün dünya müslümanlarının onurunu zedelemekte ve mukaddesâtımıza yönelik kabul edilemez bir davranış olarak addedilmektedir. 

Bu tür çirkef davranışları yapmaya kalkışanlar Kur'an-ı Kerîm'in Allah Teâlâ'nın himayesinde olduğunu bilmeliler. Dolayısıyla müslümanların Kitab'ına saygısızca uzanan necis eller er ya da geç hak ettiğini bulacaktır.

Bulgaristan müslümanlarının temsîlî kurumu olarak inanıyoruz ki, haddini aşan bu ırkçı kişi lâyık olduğu cezayı alacak, adalet önünde hesap verecektir.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.