Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci, 11 Mart (Çarşamba) tarihinde Sırbistan’ın Bulgaristan Büyükelçisi Dr. Jelko Yoviç’i Başmüftülük binasında ağırladı. Görüşme esnasında iyi komşuluk ilişkileri, Balkanlar bölgesinde farklı etnik toplulukların birlikte yaşamı ve işbirliği ile ilgili konular ele alındı. Dr. Haci ve Dr. Yoviç, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü ve Sırbistan’ın Bulgaristan Büyükelçiliği arasındaki dosluk ve işbirliğinin iyi niyet çerçevesinde gerçekleşmesi dileğini teyit ettiler.

Görüşme dostane bir atmosferde geçti. Bu, Sırbistan’ın Bulgaristan Büyükelçisi’nin Bulgaristan Başmüftülüğü’ne gerçekleştirdiği ilk ziyarettir.