Sıralı olarak Başmüftülük, Müslümanlar Diyaneti bünyesinde görev yapan imamlara yönelik 9 Mart (Pazartesi günü) 2020 tarihinde yeni bir sınav daha gerçekleştirdi. Bütün Müslüman din görevlileri için yapılan sınavın formatı çerçevesinde, Rusçuk Bölge imamları, Siyer, Fıkıh, İlmihal, Kur’an-i Kerim tilaveti v.b. konuları kapsayan yazılı ve sözlü sınava tabi tutuldular.

Özel sınav komisyonu üyeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti Başmüftü Yardımcısı Ahmed Hasanov, Başmüftülük “İrşad” Dairesi Başkanı Halil Hocov, Rusçuk Bölge Müftüsü Yücel Hüsnü, Rusçuk “Mirza Seid Paşa” İmam Hatip Lisesi öğretmeni Alper Ahmedov ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen ve geçici olarak Rusçuk’a misafir imam olarak atanmış olan Turudu Yıldırım oldular.

Rusçuk Bölge Müftülüğü Yönetimi, Grandmufti.bg için: “İhtisas ve düzey belirleme amacıyla yapılan sınavda, Rusçuk bölge imamları genel olarak yüksek puan alıp beklenen sonuçları aştılar.”, diye açıkladılar.

Ülkemiz çapında bulunan bütün Bölge Müftülüklerinin imamlarının tabi tutulacağı sınavların sonuçları inecelendikten sonra, “İrşad” Dairesi’nin, Müslümanlar Diyaneti bünyesinde çalışan din görevlilerinin ihtisas düzeyi hakkında resmi bir rapor sunması beklenmektedir.