Başmüftülük öğrencilere Türkiye’de yaz okulu düzenliyor

Başmüftülüğün “Eğitim” dairesi bu yıl da öğrencilere Türkiye’de yaz okulu düzenliyor. Öğrenciler yaklaşık üç hafta boyunca eğitim görecekler. Ülkenin bütün bölgelerinden 200’ün üzerinde çocuk yaz okuluna katılacak. Öğrenciler İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Konya vs. gibi farklı şehirlerde düzenlenecek dini-kültürel programlara katılacaklar. Eğitimleri boyunca temel dini bilgiler elde edecekler, spor faaliyetlere katılacaklar, tarihi kültürel ve dini merkez ve anıtlarını ziyaret edecekler. Ayrıca Bulgaristan’daki Müslüman-Türk kültürünü de tanıtacaklardır.
Her bir grubun başında ilahiyat mezunları, YİE öğrencileri ve daha faal imamlar arasından seçilen eğitmenler bulunmakatdır. Kuzeydoğu Bulgaristan’dan hareket eden öğrenci grubu 26 Temmuz tarihinde Şumnu Tombul camii önünde toplandı ve Başmüftülük ile bölge müftülük temsilcilerinin katılımıyla komşü Türkiye’ye uğurlandı.