Başmüftü Dr. Mustafa Hacı Sofya'da göreve başlayan yeni Pakistan büyükelçisi sayın Modasar Çodri ile görüştü. Başmüftü büyükelçiyi kurumun yürüttüğü hizmetlerle ve  Bulgaristan müslümanlarının sosyo-kültürel durumlarıyla tanıştırdıktan sonra kendisine görevinde başarılar diledi.

Taraflar dünden bugüne Başmüftülük kurumu ile Sofya'daki Pakistan büyükelçiliği arasında geliştirilen iletişim ve işbirliğinin devam etmesi temennisinde bulundular.

Görüşmeye Başmüftülük Dış İşleri uzmanı Hayri Emin'de katıldı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.