Başmüftü Dr. Mustafa Haci "Çağdaş İslâm Akımları Arasında Kurulan Köprüler" başlıklı uluslararası dünya müslümanları forumuna iştirak etti. İlgili forum Mekke'de Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz'in evsahipliğinde gerçekleştirildi. Dünyanın değişik ülkelerinden alimler, müftüler, mezhep temsilcileri, bakan ve diplomatlar bir araya gelerek birlik-beraberlik ve sağlıklı iletişim çağrısında bulundular. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Balkan müftüleri de söz konusu forumda hazır bulunarak değerli katkılarını verdiler.

Konferansın açılış konuşmasını Dünya Müslümanları Forumu genel sekreteri Dr. Muhammed bin Abdülkerim Alisa yaptı ve bir araya gelmeden maksadın İslâmî mezhepler arasında sağlanması arzulanan birliğin kurulmasıdır dedi. Bu şekilde de dünya genelinde tırmanan şiddetin azaltılması hedeflenmektedir.

Dünya Müslümanları Forumunun esas gayesi alınan kolektif kararların mezhepler arası işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesine ivme kazandırmaktır.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.