Yüksek İslâm Şûra başkanı Vedat Ahmet Sivas 'ta düzenlenen "Türk Kültüründe Mevlit Geleneği" başlıklı uluslararası sempozyuma katıldı. İlmî forum, Türk Dil Kurumu'nun desteğiyle Cumhuriyet üniversitesi tarafından organize edildi.

 

 Sempozyum, UNESCO'nun 2022'yi Süleyman Çelebî yılı ilânı kapsamında gerçekleştirildi. Bu sene türk edebiyatı klasiklerinden olan Mevlid ve nâmı diğer Vesîletü'n-Necât eseri yazarı Süleyman Çelebî'nin vefatının 600.yılını idrak ediyoruz.

Şûra başkanı Vedat Ahmed'in ilgili sahada yapmış olduğu kıymetli araştırmaları bulunmaktadır. Yapmış olduğu sunumda Bulgaristan'da Mevlid Geleneği ve 19. Yüzyılda yaşamış olan Osmanpazar'lı İsmail Niyazî efendinin kaleme aldığı Mevlid eserini tanıtmıştır.

Şûra başkanı konuşmasında: "Mevlid, Bulgaristan'da yaşayan müslüman-türklerin hayatında önemli bir yer teşkil etmektedir. Zira o toplumuzun kimliğini korumaları hususunda önemli rol oynadığı bir gerçektir. Bulgaristan'da herşeyin yasaklandığı zorlu komünizm yıllarında dahi Mevlid çalışmaları yapılmıştır. Paşmaklı bölgesinde yaşayıp da Hakk'a yürüyen Raif efendi ve hafız Murad Halil bunun en güzel örnekleridir" şeklinde konuşarak hazirûnun önünde ülkemizdeki Mevlid geleneğinin ehemmiyetine vurgu yaptı.

 

Sivas 'ta 10 ülkeden gelen katılımcılar tarafından toplam 69 sunum yapıldı.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.