Kadınlara iyi davranmak

 

Ebû Hüreyre (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s)  şöyle buyurdu:

“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.”   

 

Ebû Hüreyre (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.”

 

Abdullah İbni Amr İbni Âs (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s)  şöyle buyurdu:

“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar kadındır.”  

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.