Büyüklere ve alimlere karşı saygı

 

Ebû Mesud (r.a)’dan rivayet ediyor:

Rasulullah (s.a.s) namaza başlayacağımız zaman omuzlarımıza dokunarak şöyle buyurdu:

“Düz durun, karışık durmayın. Sonra kalpleriniz de karmakarışık olur. Namazda benim arkama yaşlı-başlı olanlar dursun. Onların arkasına kendilerinden sonra gelenler, daha sonra da onlardan sonra gelenler dursun.”

 

Amr İbni Şuayb’ın babası aracılığı ile dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Küçüklerimize acımayan, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir.”

 

Ebu Musa (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Saçı-sakalı ağırmış müslümana, aşırı gitmeyip ahkamıyla amel etmekten kaçınmayan Kur’an hafızına ve adil hükümdara saygı gösrermek, Allah Teala’ya duyulan saygı ve ta’zimden ileri gelir.”

 

Birgün Hz. Ayşe’ye bir dilenci geldi. Ayşe (r.a) ona bir parça ekmek verdi. Kılığı kıyafeti düzgün bir başka adam geldi. Onu da sofraya oturtarak yemek ikram etti. Bu (farklı) davranışının sebebini soranlara Ayşe  şöyle cevap verdi:

Rasulullah (s.a.s) “İnsanlara mevki, makam ve seviyelerine göre muamele ediniz” buyurmuştur. 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.