Komşu hakkı

 

İbni Ömer ve Ayşe (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.”

 

Ebû Hüreyre (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Peygamber (a.s):

 “Vallâhi imân etmiş olmaz. Vallâhi imân etmiş olmaz. Vallâhi imân etmiş olmaz” buyurdu.

Sahâbîler:

- Kim imân etmiş olmaz, yâ Resûlallah? diye sordular.

- “Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse!” buyurdu.

 

Ebû Zer (r.a)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Ey Ebû Zer! Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet!”

Yine Ebû Hüreyre (r.a)’ dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Ey müslüman kadınlar! Komşu hanımlar birbiriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin! Alıp verdikleri şey bir koyun paçası bile olsa!” 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.