На 31 Март (Сряда) 2021 година Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България официално внесе за одобрение в Министерство на образованието и науката у нас новите учебници за изучаването на предмета „Религия – ислям“ в държавните училища в страната.

По изготвянето им работи специално сформирана за целта подготвителна комисия. В състава ѝ бяха членовете Амир Фелети, Назмие Кулова, д-р Осман Ибрахимов, д-р Селиме Хасанова, Мухаммед Камбер, Бейхан Мехмед, Алпер Ахмед и Гюлгюн Гайгаджова. Ръководител на проекта беше заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, който е ресорен в направление „Образование“, а отговорен редактор беше Мурад Бошнак. Технически редактор на учебниците е Салих Шабанов.

„Учебниците, които внесохме за одобрение в МОН, са за учениците от 6. до 12. клас, като искам да припомня, че през миналата година МОН одобри учебниците по Религия Ислям от 1. До 5 клас. Всички те са написани по най-новите учебни програми, одобрени от Министерство на образованието и науката в България. Очаква се официално становище от страна на МОН във връзка с новоизготвените учебници да получим до края на тази учебна 2020/2021 година. Ако бъдат одобрени, предвиждаме обучението по „Религия – ислям“ по тях да започне през новата учебна 2021/2022 година през септември.“ – коментира за Grandmufti.bg ръководителят на Отдел „Образование“ в Главно мюфтийство Амир Фелети.

 

По думите му, с този проект Главно мюфтийство значително ще улесни работата на преподавателите по Религия Ислям. Г-н Фелети също така изрази надеждите си, че със завършването на този така важен проект за Мюсюлманската общност в България и признаването на учебниците от страна на Министерството на образованието интереса към тази дисциплина ще нарастнте значително.

Към момента, през учебната 2020/2021 година, повече от 2900 ученици от 1-ви до 12-ти клас изучават предмета „Религия – ислям“ в държавните училища у нас под формата на факултативни учебни часове и избираеми учебни часове. За сравнение, през учебната 2017/2018 предметът „Религия Ислям“ е бил изучаван от 2190 ученици.

Един от приоритетите в дейността на Отдел „Образование“ към Главно мюфтийство е именно в тази насока - разкриване на възможността за изучаването на предмета „Религия Ислям“ на повече места в страната и увеличаване броя на учениците, които се възползват от тази възможност. Желаещите да изучават предмета могат да попълнят декларация, която да входират в дирекцията на съответното учебно заведение или да потърсят Районните мюфтийства и отдел „Образование“ за съдействие. 

 


© Muslim Denomination. All rights reserved.