Главно мюфтийство на Мюсюлманското изповедание в Република България уведомява мюсюлманската ни общност, че на заседание, проведено на 31. 03. 2021 г. чрез видео-конферентна връзка, са взети следните решения:

1. Нисабът за зекята, който ще се дава през месец рамазан 2021 г., е 6083,00 (шест хиляди и осемдесет и три) лева.

2. Фитре (садака-и фитр) за 2021 г. е най-малко 6,00 (шест) лева на човек.

3. Стойността на милостинята фитре и нисабът за зекят, който трябва да съблюдават мюсюлманите – български граждани, живеещи или работещи в европейски или други страни, е определеното от оторизираните религиозни институции или организации в съответната страна. Това трябва да се спазва дори при даване на фитре или зекят в България, независимо дали го дават сами или чрез упълномощено лице.

Горе посочените изчисления са направени въз основа на решенията на Комисия „Фетва”, взети на 15. 08. 2009 г., с които се посочва начина на определяне на размера за нисаб на зекят и фитре.

 

Пожелаваме ви достойно посрещане и  ползотворно прекарване на свещения месец рамазан, който започва на 13 април 2021 г.  и е изпълнен с берекет и Аллахова благодат!

 

 


© Muslim Denomination. All rights reserved.