На тази страница вие ще намерите отговорите на много от интересуващите ви въпроси, относно статута, задачите и функциите на Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, представляващо второто по численост традиционно изповедание у нас.

Мюсюлманското изповедание в България е система, изградена на базата на централно ръководство в лицето на Главно мюфтийство, районните мюфтийства и джамийски настоятелства по места, където живее мюсюлманско население. Ръководните органи от най-ниското до най-високото ниво в йерархията се заемат от изборни длъжности, които се избират за период от четири години.

Институтцията Главно мюфтийство на мюсюлманите е функционирала през цялото време на съществуването на новата българска държава и е било винаги благосклонно разположено към политиката на държавата.

Начело на тази институция стои Главният мюфтия, приоритет в дейността на когото е диалогът с държавните институции, с оглед решаването на проблемите на мюсюлманската общност у нас. Той представлява мюсюлманската общност в страната и чужбина.


© Muslim Denomination. All rights reserved.