ВИСШ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Адрес

Електронна поща

ВИСШ МЮСЮЛМАНСКИ СЪВЕТ

 

Работно време:

понеделник-петък

9:00-12:30  13:30-17:30 часа

 

1000 София,

ул . „Братя Миладинови” №27

тел. 02/4471225
Факс:02/9805551

 

 

vms@grandmufti.bg

Шериатски съд

Айдън Юмеров
Председател

1000 София

ул. "Мария Луиза" №27 ет. 2

 

Централна контролно-ревизионна комисия

Мурат Пингов
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27
тел: 02/4471236

 

Комисия по Фетва

Д-р Мустафа Хаджи
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27

fetva@grandmufti.bg

Комисия по издаване на сертификат "Хелял"

Бейхан Ю. Мехмед
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27
тел: 02/987 72 63

certificate@grandmufti.bg

Комисия по образование

Ахмед Хасанов
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27

тел: 02/4471237

 

Комисия по вакъфи

Мурат Пингов
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27

тел: 02/4471236

 

Комисия по хадж и умра

Д-р Мустафа Хаджи
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27

 

Комисия по социални дейности

Бейхан М. Мехмед
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27

тел: 02/4471235

 

Комисия по издателска дейност

Ведат Ахмед
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27

тел: 02/4471226

 

Комисия по контрол на ТД „Икрам“ ЕООД

Неджати Али Али
Председател

 

тел:  094/601 601

 

Комисия по бюджет

Мурат Пингов
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27
тел: 02/4471236

 

Комисия по медии и култура

Бейхан М. Мехмед
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27
тел: 02/4471235

 

Комисия по иршад

Ахмед Хасанов
Председател

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27
тел: 02/4471237

 

Комисия за присъждане на годишни награди „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“

Ведат Ахмед
Председател

 

1000 София

ул. "Братя Миладинови" №27
тел: 02/4471226

 

 


© Muslim Denomination. All rights reserved.