Отдел „Правен”

 

Дейността на отдела се изразява в процесуално представителство на Мюсюлманско изповедание по дела, изготвяне на становища, писмена и устна консултация на ръководството по правни въпроси, касаещи дейността на Изповеданието, както и изготвяне на проекти на документи, като вътрешни актове на органите на Мюсюлманско изповедание, пълномощни договори и други.

  

Служители:

 

Аднан Джамбазов 
Главен юрисконсулт

 

Контакти:

Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел.: 02/981 60 01