Отдел „Вътрешен одит“

 

Дейността на отдела се изразява в извършването на одит върху финансово и материално (имуществено) състояние на всички структурни звена на Мюсюлманско изповедание.


Служители:


Расим Расим
Специалист с контролни функции

 

д-р Ахмед Лютов
Специалист с контролни функции


Контакти:
Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тел.: 02/981 60 01