Bulgaristan Başmüftülüğü’nün Devlet Milli Güvenlik Ajansı’nın 25 Kasım 2014 tarihinde düzenlediği operasyona ilişkin açıklaması

Bulgaristan Cumhuriyati Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü, İslam dinine mensup Bulgaristan vatandaşlarının temsilcisi ve dini hayatlarını düzenleyen kurum sıfatında, devlet ve Bulgar ulusal birliğinin, ihlal edilemez din ve inanç özgürlüğü hakkının savunucusu olarak, Devlet Güvenlik Ajansı’nın (DANS) 25 Kasım 2014 tarihinde Pazarcik, Asenovgrad, Haskovo ve Smolyan şehirlerinde düzenlediği operasyon ile ilgili açıklama yapmayı gerekli görmektedir.
Devlet Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından 25.11.2014 tarihinde düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan ve suçlanan Bulgaristan Müslümanları arasında Başmüftülüğe bağlı görevli imamların olmadığını kati olarak beyan ediyoruz.
Başmüftülük, “İslam devleti” olarak kendini adlandıran örgütün faaliyetlerini sert bir dil ile kınadığı ve Bulgaristan’daki Müslümanların cihat ve halifeliği kurma çağrılarına kulak vermemeleri yönünde bir bildiri yayınladığını hatırlatıyor. Bu çağrılar asılsızdır, çünkü kendilerini “İslam devleti” ilan edenler bu yetkilere sahip değiller.
Başmüftülük hukukun üstünlüğüne inanıyor ve şahsi menfaatleri doğrultusunda hukuku çiğneyen herkesin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği kanaatindedir. Aynı zamanda güvenlik organlarına, görevini yerine getirirken, mevcut durum nedeniyle masum vatandaşların töhmet altında bırakılmalarına izin vermemeleri çağrısında bulunuyor.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.