Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü Avrupa'da İslâmî değerlere yönelik alçakça devam eden saldırıları ve özellikle son dönemlerde Kopenhag'da müslüman ülkeleri büyükelçilikleri önünde gerçekleştirilen Kur'ân-ı Kerîm'i yakma eylemlerini şiddetle kınıyor. 

Daha önce de defalarca belirtildiği üzere bu tip saygısız davranışlar dünya'nın muhtelif yerlerinde yaşayan müslümanların onurunu zedelemekte, insanlar arası nefret duygularını tetiklemektedir.

Dolayısıyla yapılan çirkin eylemlerin asla kabul edilebilir olmamakla birlikte nefret ve düşmanlık uyandırma maksatlı oldukları ortadadır.

Bu anlamda herkesi sağduyulu olmaya çağırıyor, bilhassa mukaddesat noktasında akl-i selim ile hareket edilmesi temenni ediyoruz.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.