Asrın felâketi olarak adlandırılan Türkiye ve Sûriye'deki depreme yönelik yapılan nakdî yardımlar 2 636 031, 76 levaya ulaşmış bulunmaktadır. İlgili yardımlar Başmüftülüğün banka hesabı, bölge müftülükleri ve camilere teslim edilmek suretiyle yapıldı.

Bulgaristan müslümanları başta olmak üzere Türkiye' de yaşanan deprem felâketine gayr-i müslim vatandaşlar da kayıtsız kalmadı. Irk, millet gözetimi yapılmaksızın imkânlar dahilinde herkes elbirliği ile yardıma koştu.  

13.02.2023' de sonlandırılan kampanyaya yardımlar gelmeye devam ediyor.

Şeffaf olduğumuzu göstermek düşüncesiyle yapılan yardımın cetvelini detaylı bir şekilde paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz işbirliği neticesinde mağdur bölgeler için 700 000 leva değerinde çadır ve konteyner evler temin edildi. Geri kalan meblağ da yine ilgili bölgelerdeki evsiz barksız kalan insanların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sağlamak üzere Türkiye Diyanet Işleri Başkanlığı hesabına yatırıldı.

Başmüftülük çetin bir imtihan veren Türkiye'nin acısını paylaşarak maddi manevî destek veren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor. 

 Yüce Allah dünyamızı semavî ve arazî felâketlerden muhafaza eylesin.  

 

 


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.