Savaş, şiddetin ve saldırganlığın en yüksek derecede ifadesidir. Bir haftadır Avrupa'nın göbeğinde, 21. yüzyıl Avrupa uygarlığı için kabul edilemez olan savaşlara ve muharebelere tanık oluyoruz. Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik savaşı konusunda çok endişeli. Hiçbir şekilde herhangi bir topluma, ulus veya devlete karşı şiddet teşvik edilemez, şiddet haklı gösterilemez.

Müslümanlar Diyanetinin uluslararası arenada izlediği siyaset, İslami değerlerden sapmadan barış ve huzurun korunması doğrultusundadır. Bu şekilde İnsanoğlunun ortak iyiliği için birlikte mücadele etmelerini emreden Kur'an prensibi olan “Taarrüf”e bağlı kalıyoruz. Allah-u Teala birçok Ayet-i Kerime’de: “Bundan böyle sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp barış teklif ederlerse, bu takdirde Allah size, onların aleyhinde bir yol tutmanıza müsaade etmez.” (Nisa Suresi 4:90) “İşte bundan dolayı İsrâiloğulları’na şöyle yazmıştık: “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” (Maide Suresi 5:32) “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a tevekkül et!” (Enfal Suresi 8:61), buyurmaktadır. Bu Ayetler, İslam'da farklı toplumlar arasındaki temel ilişkilerin barışı korumayı amaçladığını göstermektedir.

Dünyadan savaşı bitirmek için oluşturulan BM Antlaşmasının ilk cümlesinde: "Biz Birleşmiş Milletler halkları, gelecek nesilleri, dünyamızda iki kez büyük acılar yaşatan savaşın prangalarından korumaya kararlıyız. Tüm insanlığın hayatı…”, ifadeleri yer alıyor. Lakin ne yazık ki bugün yine savaşa tanık oluyoruz.

Bulgaristan Cumhuriyeti Başmüftülüğü, Ukrayna'da barışın hakim olması ve savaşın sona ermesi yönünde çağrıda bulunmaktadır.


© Müslümanlar diyaneti. Tüm haklar saklıdır.