Peştera Müslüman Encümenliği, geçen ay, yerel gönüllü ekibi desteğiyle 3 temel gıda ihtiyaç paketleri dağıtma kampanyası düzenleyerek Başmüfütlüğün “Sen De Bir Yoksula Ümit Ol” sosyal yardımlaşma kampanyası’nda yer aldı.

Kampanyalar, yurt dışında yaşayan Müslümanların maddi ve manevi desteğiyle gerçekleştirildi. Yurt dışında ikamet edenler tarafından aşırı muhtaçlar için alınacak olan gıda ürünleri için gönderilen maddi destek ilk olarak 3000 Leva’ydı.

Peştera Müslüman Encümenliği’nin kampanyalarından birinde, “Lukovitsa” ve “Pirin” semtlerinde ikamet eden 200’den fazla aileye ulaştı, bunlar: tek başına yaşayan yaşlılar, engelliler, yalnız anneler ve aşırı muhtaç aileler; yardım gerek Müslüman, gerekse Hristiyan ailelere yapıldı ve toplam 260 adet gıda ve hijyen ürünü içeren kumanya paketi dağıtıldı.

Kampanyalar, her iki semtte de insanların gönüllülük esasına dayanılan bir faaliyete katılmalarına sebep oldu. Paralel olarak asli ikametleri Peştera’nın semtlerinde olan, ancak yurt dışında ikamet eden insanların katkısı ve gönüllülerin katılımıyla kumanya paketlerinin dağıtımı gerçekleşmiş oldu.

Böylece Nisan ayı kapsamında yapılan bütün bağışlar 18 000 Leva’ya denk gelmektedir; 500’den fazla kişi ve ailelere toplam 1000 adet gıda ve hijyen ürünü paketi dağıtıldı.

Yerel Müslüman encümenliği, bağışta bulunanlara ve Peştera’daki kampanyaların düzenleyicileri olan Besim Eminov, Sevgin Feyzula ve Yüksel Yaşarov’a teşekkürlerini sundu. Bu faaliyetler, hep daha çok insana yardım edilebilmesi için diğer yerleşim yerlerinde de örnek olarak alınması gereken bir şeydir.