Başmüftü Dr. Mustafa Haci, 12 Mart 2020 (Perşembe) tarihinde İspanya Krallığı’nın Bulgaristan Büyükelçisi Alejandro Polanko ile Başmüftülük’te biraraya geldi.

İkisi, insanların ve toplumların yaşamında dinin önemi, geçmişte ve günümüzde barış içerisinde yaşamı tesis eden dinler arası ilişkileri gibi konuları ele aldılar. Başmüftü Dr. Mustafa Haci: “Bulgaristan’da Müslümanların Gayr-i Müslimler ile kurdukları iyi ilişkilerin derin tarihi kökleri var ve bu gelenek günümüze dek sürdürülmektedir” diye belirtti.

Öte yandan İspanya Büyükelçisi Alejandro Polanko “İspanya’nın Müslümanlarla Yahudilerin ortak yaşamında tarihi tecrübesi var. Farklılıklara açık olma açısından belki de iki halk biribirine benzemektedir. İspanya, Müslümanların Avrupa medeniyetine ve bilhassa İspanya kültürüne ve geleneklerine olan katkılarına değer vermektedir.” şeklinde konuştu.

İki taraf, göçmen krizinin insani bir trajedi olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek bu sorunun çözümü, kaynağı ve nedenlerine yönelik rasyonel bir yaklaşımı gerektirdiğini vurguladılar.

İspanya Büyükelçisi Alejandro Polanko’nun Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’ne gerçekleştirdiği ilk ziyareti dostluk havasında geçti.

Misafir, Başmüftü Dr. Mustafa Haci’ye geçmişten günümüze iki halk ve iki ülke arasındaki ilişkileri konu alan “Bulgarlar ve İspanyollar” adlı kitabı hediye etti. Kitabın tanıtımı Bulgaristan – İspanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 110. yıldönümü kutlamaları sırasında yapılacak.

Dr. Mustafa Haci ise misafire, İsmail Cambazov’un “Bulgaristan’da Müslümanlar Diyaneti tarihi” kitabı ve Prof. Lübomir Mikov’un Sofya ve Plovdiv camileri kitaplarını hediye etti.