“İslam İlmihali” kitabının uzun zamandır beklenen 2. cildi çıktı. Kısacası “İman edenin ahlakı ve davranışı hakkında bilgi” anlamına gelen “İlmihal” kavramı, insanı, Yaratanına, topluma, çevreye ve kendi iç hayatına yönlendirmekle görevli düzenli bilgiler kapsamaktadır. Zira kendisinden bekleneni yapacak güce sahiptir. Bu bilgiler dini metinlerden çıkarılmış olan hükümleri, söz konusu hükümlere dair alimlerlerin görüşlerini ve günümüze kadar ulaşmış dini hayat tercübesinin asırlararası filtrelenmiş halini içermektedir.

Basılan ikinci ciltin hacmi 615 sayfa olup, İslam toplumunun sosyal faaliyetlerini ilgilendiren yüzlerce önemli soruyu ve problemi ele almaktadır.

Kitabın ilk cildi, Başmüftülük tarafından 2013 yılında basılmıştı.