Başmüftü Dr. Mustafa Haci ve Başmüftü yardımcısı Birali Birali, Bulgaristan’ın Ürdün Büyükelçiliğini ziyaret ettiler

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci ve Başmüftü yardımcısı Birali Birali, 28 Ocak(Salı)2020 tarihinde Bulgaristan’ın Ürdün Büyükelçiliğini resmi ziyarette bulundular. Ziyaret, Başmüftü Haci ve Başmüftü Yardımcısı Birali’nin ve onlara eşlik eden Sofya Yüksek İslam Enstitüsü öğretim görevlileri ve öğrencilerinin, Ürdün gezi programı kapsamında gerçekleştirildi.

Başmüftülük heyeti, Ürdün Krallığı’ndaki Bulgaristan Büyükelçisi Ekselansları Dimitır Mihaylov tarafından karşılandı.

Görüşme esnasında, taraflar Arapça yabacı dil öğrenme ortamı olarak Ürdün Krallığının sunduğu imkanlarını ele aldılar. Taraflar, Ürdün’ün huzurlu ve güvenli bir ortamda, İslami bilimleri alanlarında ılımlı ve profesyonel eğitim ve öğretim yöntemleri sunan az sayıdaki Arap ülkelerinden biri olduğu görüşü etrafında birleştiler. Bu, İslami ilimlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır ve kaliteli İlahiyat kadrolarının yetiştirilmesine imkan vermektedir.

Bulgaristan müftüleri, Büyükelçi Ekselansları Sayın Dimitır Mihaylov ile görüşmesinde Yüksek İslam Enstitüsü’nün önemine ve Enstitünün, Bulgaristan’da son derece ihtiyaç duyulan teoloji uzmanlarını yetiştiren öğretim kurumu olarak konumunun pekiştirilmesi gerekliliğine değindiler. Ayrıca yerli uzmanların, ilahiyat kadrolarına kaliteli ve yüksek seviyede eğitim vermelerinin teminatı bu olduğunu ifade ettiler.

Bulgaristan Başmüftülüğü temsilcileri devamla: “Dini bilginin zenginleştirilmesi açısından bu yalnızca eğitim görenler için değil bütün toplumun yararına olacaktır” diye belirttiler.

Görüşmede, Yüksek İslam Enstitüsü’nün Bulgaristan Eğitim Bakanlığı tarafından akreditasyonu ve bunun en önemli şartlarından biri kendi binasına sahip olması konusu üzerinde duruldu. Öte yandan Büyükelçi Sayın Mihaylov, Bulgaristan’ın Ürdün Krallığı diplomatik temsilcisi sıfatıyla, imkanlar doğrultusunda işbirliğinde ve yardımda bulunma arzusunu beyan etti.