Zlatograd Müftü vekili hafız Bayram Uşev Kahire’de uluslararası bir konferansa katıldı

27 ve 28 Ocak (Pazartesi ve Salı) 2020 tarihlerinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es- Sisi’nin himayesi altında Kahire’de “El-Ezhar” İslami düşüncenin yeniden canlandırılması konulu uluslararası bir konferans düzenlendi. El Ezher ((Ezher-i Şerif)) İslam İlimleri Üniversitesi tarafından ilk defa düzenlenen konferansın amacı Müslümanlar arasında İslam hakkındaki yanlış anlamalara ve çarpıklıklara, radikalleşmenin uç noktalarına ve ilkelerin serbestçe yorumlanmasına yol açan küresel olayları tartışmaktı.
Konferansa  64 İslam ülkesinden Müslüman toplulukların temsilcileri ve akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Resmi konuklar arasında Mısır Başbakanı Dr. Mustafa Madbuli, Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cumua,Suudi Arabistan İslamiİşler BakanıAbdullatif Ali Şeyh, Şeyh El ezher Prof. Ahmed Ed-Tayyib, El Ezher Üniversitesi rektörü Muhammed El – Mahrasaui, 10’u aşkın ülkeden başmüftüler, çeşitli ülkelerden araştırmacılar ve akademisyenler yer aldı. Bulgaristan Müslümanları Başmftülüğü Zlatograd müftü vekili hafız Bayram Uşev tarafından temsil edildi.

 

Mısır Başbakanı Dr. Mustafa Madbuli,  katılımcılara hitaben yaptığı selamlama konuşmasında: “İslami düşüncenin dünya genelinde yeniden canlandırılmasında en büyük sorumluluk El Ezher Eş Şerif Üniveristesi’ne ait” diye belirtti. Devamla: “Dünyadan akademisyenlerin katıldığı bu konferansın, Peygamber Efendimiz(s.a.s)’in sünneti üzerinde, çağdaş Müslümanlarla ilgili güncel dini konularda gerekli erişilebilir çözümleri sağlamasını ümid ediyorum” diye ekledi
Şeyh EL Ezher Prof. Dr. Ahmed Et- Tayyib yaptığı konuşmasında “İslami düşüncenin canlandırılması konusu, son zamanlarda kitle iletişim araçları vasıtasıyla geniş yankılar uyandırıyor  ancak yine de doğru yorumlanamıyor ve belirsiz kalıyor” ifadelerini kullandı.

Bunun sebebi ise, böylece hassas bir konunun, gerekli akademik niteliklere ya da derin dini bilgilere sahip olmayan, ancak medyanın geniş yer verdiği insanlar tarafından ele alınmasıdır.

İslami ilkeler iki ana bölümü kapsamaktadır: İbadet (bir kişinin Allah'a karşı tutumu) ile ilgili ilk bölüm, yenilenmeye ilişkin herhangi bir yoruma tabi değildir. Bunlar Kuran'daki veya Sünnet'teki doğrudan emirlerdir. Bugünün Müslümanları, ilk Müslümanların yaptığı şekilde namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar, oruç tutuyorlar ve Hacca gidiyorlar. Muamelat (insanlar arasındaki ilişkiler)- aile meseleleri ve ilişkileri, finans, iş ilişkileri, toplumun sosyal ve günlük meseleleri ve gündelik meseleleri ile ilgili ikinci bölümü, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan çağdaş anlayışlarını ve açıklamalarını bulmalıdır. ”

Konferans, İslami düşüncenin yenilenmesinin gerekli olduğu, ancak bunun ne pahasına olursa olsun değil, Kur’an ve sünnetin hüküm ve ilkelerine, fıkıh ilkeleri ve kurallarına dayalı olması gerektiği fikri etrafında birleşen katılımcıların ortak bir bildiriyi kabul etmeleri ile sona erdi. İslam topluluğu ancak bu şekilde ılımlı yolunu koruyabilecek, radikalleşmeden özgür yorumlamaya kadar uç noktalara götüren tüm girişimlere karşı koyabilecek.