Başmüftü Dr. Mustafa Haci Razgrad bölgesinden imamların çalışma toplantısına resmi konuk oldu

 

Razgrad Bölge Müftülüğü, 18 Ocak (Cumartesi) 2020 tarihinde Razgrad bölgesinin genç imamlarıyla çalışma toplantısı düzenledi. Toplantı, Razgrad’ın “Karton” otelinin konferans salonunda yapıldı. Bulgaristan Başmüftülüğü Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci, Şumen, Silistra ve Tırgovişte Bölge Müftüleri Mesut Mehmed, Müddesir Mehmed ve Nazif Rasimov çalışma toplantısının resmi konukları arasında yer aldılar.

Etkinliğin ev sahibi Razgrad Bölge Müftüsü Mehmed Ala, misafirleri ve imamları selamlayarak çalışma toplantısının gündemi hakkında bilgi verdi.

Toplantı sırasında Razgrad Bölge Müftülüğü’nün yıllık faaliyet raporu müzakere edildi. Vazovo köyünün imamı Oktay Bilgin, önümüzdeli mubarek aylar bağlamında  “Bir ayet bir hadis”  başlıklı kısa bir konuşma yaptı.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci imamlara hitaben yaptığı konuşmasında, Müslüman topluluğunun gelişme vizyonu,  güncel sorunlarının analizi ve topluluğun son yıllardaki durumu gibi konulara ağırlık verdi.

Başmüftü Haci, Müslümanların gelecekteki gelişimine yönelik vizyonunda imamların öne çıkan rolüne vurgu yaptı ve imamları, insanlarla ve özellikle İslami değerlerle yeniden eğitilmesi gereken gençlerle yakınlaşmalarına çağırdı.

Toplantıda yer alan Podayva, Ezerçe, Mortogonovo köylerinin imamları, Kubrat belediyesi imamları söz alarak  tartışmalara aktif katıldılar.

Şumen, Silistra ve Tırgovişte Bölge müftüleri de birer kısa  selamlama konuşması yaptılar.

Toplantının sonunda Razgrad Bölge Müftüsü Mehmed Ala, günlük çalışmalarında sarfettikleri özen ve çabalarından dolayı imamlara  teşekkür etti. Toplantı Türkiye’den misafir imamın yaptığı dua ile sona erdirildi.