Başmüftü Dr. Mustafa Haci Yundola camisinde misafir konuşmacı oldu

Pazarcık ve Blagoevgrad bölgesinden onlarca Müslüman, 12 Ocak (Pazar) 2020 tarihinde, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Haci’nin konuşmasını dinlemek üzere Yundola camisinde toplandı. Başmfütü Dr. Mustafa Haci, yerel Müsüman encümeni tarafından konuk konuşmacı olarak davet edildi.

Pazarcik Müftüsü Abdullah Salih’in sözlerine göre, Başmüftünün konuk konuşmacı olarak katılımı,  yerel Müslüman encümenleri ve imamların girişimiyle kış döneminde ülke genelindeki camilerde tertiplenen düzenli vaazların bir parçasıdır.

Pazarcik Müftüsü Abdullah Salih Grandmufti.bg’ye yaptığı açıklamasında:  ”Dr. Mustafa Haci, Müslümanın mesuliyeti ve diğer Müslümanlara ile insanlara karşı sorumluluklarına dikkat çekerek kimsenin haysiyetini incitmemek, hakkını yememek gerektiğine vurgu yaptı” diye belirtti.