Dr. Arif Abdullah Viyana'da uluslararası bir konferansa katıldı

Uluslararası Kültürler ve Dinlerarası Diyalog Merkezi (KAICIID)’nin organize ettiği "Birleşmiş Milletler Din ve Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" konulu bir konferans, 10-12 Aralık 2019 tarihleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlendi.

Ülkemiz bu uluslararası etkinlikte, Yüksek İslam Enstitüsü (YİE) öğretim görevlisi ve YİE Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Arif Abdullah tarafından temsil edildi.

Dr. Arif Abdullah Grandmufti.bg'ye yaptığı açıklamada "Forumun temel amacı, BM'nin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili küresel hedeflerine ulaşmasındaki dinin rolünü belirlemektir. Hedefler BM tarafından belirleniyor ve insanlığın 2016-2030 döneminde uluslararası gelişimi ile ilgilidirler. "dedi.

Dünyanındörtbiryanındantoplam 193 ülke, insanlarınyaşamlarını üç anaalandadeğiştirmeyiamaçlayan 17 hedefeulaşmakiçinBMStratejikPlanı üzerindeekonomik, sosyalve çevreselişbirliğiyapıyor: Stratejikplanyoksulluk, sağlıksızyaşamkoşulları, ekolojikdengeninbozulması, kalitelieğitimeksikliği, eşitsizlikveadaletsizlik, saldırganlıkve çatışmavedahafazlasını içeriyor.

Dr. ArifAbdullah, ViyanaUluslararası Konferansı çerçevesinde, SürdürülebilirKalkınmanın 16.cı hedefinimuhtevaedenbarış veadaletprojesinekatıldı. Dr. Abdullah’ın sunduğuprojede, dininbarışçılveadilbirtoplumunkurulmasındakikatkısını anahatlarıylaaçıkladı. Dr. Abdullahnele aldığı konular arasında herzamanveheryerdegeçerliolanahlaki, etikveyaşamilkeleri; gerçeği çarpıtan önyargılarveyanlış anlamalaryerineilişkilerimizdedoğrudantemas, deneyimvegözlemilkesi; tehditvemuhalefetolarakdeğil, ilhamkaynağı vekarşılıklı yapıcılık olarakfarklılıkilkesiyeraldı. Bununlabirlikte, Bulgaristan temsilcisi adaletvesevgininkendisinemahsusolanAllahındünyadakiilahigerçekliğiniyansıtanadaletvesevgiilkesinedikkat çekti.

Bu bağlamda Dr. ArifAbdullahşöyle konuştu:"Builkeler, karşılıklı anlaşmayı veempatiyi, işbirliği, hayırlı amel işlemeyiveadaletsizliğekarşı özgürlüğü korumadabilinç oluşturacak şekildekarşılıklı anlayışı emredenKur'annbilgeliğindegizlidir."

Birleşmiş MilletlerKüreselSürdürülebilirKalkınmaHedefleri, dinadamlarınınenfazladikkatini çekmelidir. Zira dini öğretilerdünyanındahaiyibiryer halinedönüşmesini amaçlayanbenzerhedefleredayanıyor.Özellikle İslamdinindebuprojebilimselolarak"Mekasidu’ş-Şeria" - "İslamntemelamaçları" adı altında daha IXyüzyıldagelişmeyebaşladı. Bununsonucundamaneviyatınkorunması, sağlıkveyaşam, akılveeğitim, aile, emlakvedahapek çokkonuanahedefolarakbelirlendi.”