Başmüftülük temsilcisi Palermo Müslüman Liderler Forumu'na katıldı

 

Avrupa İslami Düşünce Forumu'nun ilki 22 - 24 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya'daki Sicilya bölgesinin başkenti Palermo'da yapıldı. Bu ilk toplantıda Müslüman liderler, ilahiyatçılar, alimler ve aydınlar, Avrupa'da İslam, çok kültürlü ve dinler arası platform hakkında çeşitli oturumlar gerçekleştirdiler.

Üç günlük foruma Müslüman liderler, ilahiyatçılar, alimler ve Avrupa genelinde 20'den fazla ülkeden aydınlar katıldı. Bu uluslararası etkinlikte Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülük Dış İlişkiler Bölümü Sekreteri Hayri Emin tarafından temsil edildi Etkinlik Palermo Belediyesi himayesinde ve KOREİS (İtalyan İslam Dini Topluluğu) organizasyonu ile gerçekleşti.

Avrupa demokrasisinin özünde, tüm dinlerin eşitliği ve farklı din ve kültürlerin bir arada yaşadığını, himaye edildiğini ve karşılıklı saygıya sahip olduğunu ifade eden “farklılıklar içinde birlik” ilkesi yer almaktadır. Bu hakları korumak ve bu sorumlulukları yerine getirmek için, çok çeşitli ancak merkezi teşkilatı olmayan Avrupa'daki Müslümanlar gibi azınlıklar eşit imkanlara sahip değildir. Budurum özellikle de endişelerini dile getirmek, adil politikaları savunmak ve uluslararası düzeyde inançlarını tutarlı bir şekilde ifade etmek için birleşemediklerinde geçerlidir.

Başmüftülük temsilcisi Hayri Emin Grandmufti.bg için yaptığı açıklamada, "Bu, aynı zamanda forumun başlıca hedefiydiAvrupa'daki Müslümanları temsil edecek tek bir platformun temellerini atmanıve diğer dini topluluklarla daha iyi bir düzeyde iletişim kurup işbirliğyapmanınolasılığını tartışmak. Palermo forumu sırasında, Avrupa Müslüman Liderler Meclisi'nin(EULEMA) etkinbir şekilde çalışması içinamaçları, yaklaşımları vekonsolidasyon yapıları tartışıldı. ”dedi.