Yayın Komisyonu Düzenli Toplantısını Düzenledi

 

Yüksek İslam Şurası’na (YİŞ) bağlı Yayın Komisyonu düzenli toplantısını gerçekleştirdi. 12 Ekim (Cumartesi günü) 2019 tarihinde Ognyanovo köyünde gerçekleşen toplantının ev sahibi Blagoevgrad Bölge Müftülüğü’ydü.

Blagoevgrad Bölge Müftüsü ve ev sahibi Aydın Mohamed, grandmufti.bg için: “Günübirlik çalışma toplantısına bütün Yayın Komisyonu üyeleri ve “Kütüb-i Sitte” Hadis-i Şerif Kaynak Eserleri tercümanları ve redaktörleri katılmaktaydı.”, yorumunda bulundu.

“Kütüb-i Sitte”nin (6 Hadis-i Şerif Kitabı – Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nesai, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i İbn Mace) yayımlanması projesi Başmüftülük Yayınlar Dairesi için önceliklidir. Ognyanovo köyündeki toplantı çerçevesinde katılımcılar bu mevzu dahil başka güncel projeleri, bunun yanı sıra da genel olarak “Yayınlar” Dairesi’nin faaliyetleriyle ilgili önemli sorunları da ele aldılar.

Yazı: L. Çauşeva