Yüksek İslam Şurası

Tarafından 7 Mayıs 2019 Tarihinde Sofya’da

Gerçekleştirilen Toplantıda Kabul Edilen
BEYANNAME

Bulgaristan Müslümanlar Kurulu olan Başmüftülüğün merkezi kolektif yönetim kurulu dairesi olan, Yüksek İslam Şurası, aynı zamanda da Bulgaristan devletinin, ülkemizde yaşayan bütün Müslüman topluluğu bir araya toplayan kurumu olumlu yönde destekleme çabalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, son toplantısında Müslüman toplumu için bir hayli büyük bir sorun teşkil eden bir meseleyi görüştü. Şöyle ki, son aylarda görüldüğü üzere devam eden soruşturma davaları için bazı müftüler, imamlar ve Müslüman encümenlik temsilcileri, mütevelli organlar tarafından bu davalara tanık olarak çağrılmalarına gerek düyülmüştü. Soruşturma ve yargı organlarının usulüne uygun görevlerini yerine getirmelerini reddetmeden ve bununla beraber Müslümanlar Kurulunun yapmakta olduğu tüm faaliyetlerinde her zaman yasalara uygun ve şeffaf olduklarını belirterek, soruşturma organlarının uygulamasında endişelerimizi dile getiriyoruz. Soruşturma kapsamında ikinci derece ilgili olan geniş kapsamlı Müslümanlar Kurulu görevlilerine yönelik yersiz suçlama içerikli şikâyetler ve dilekçelere dayanarak devamlı bir şekilde tanık olarak çağrılmalarından tedirginiz, kaldı ki bu soruşturma gibi tarihte kayda geçmiş ve sonuçsuz kalmış birçok soruşturma vardır.

Sorun elbette çağrılmada değil, lakin sorun çağrılma yönteminde ve genel olarak çağrılanlara yönelik yaklaşım biçiminde. Bu tarz bir muamele tarihin gerilerinde kalmış travmaları uyandırmakta, bunun da yanı sıra Müslümanlar Kurulu görevlilerine karşı bir kötüleme söz konusu olduğu için dışarıdan kendilerine karşı bir güvensizlik oluşmasına sebep olmaktadır.

Tam da bu nedenle, Yüksek İslam Şurası, merkezi ve bölgesel yerleşim yerlerinde bulunan hizmet ehli görevlileri hakkında ki endişelerini dile getiriyor ve korku salma yerine, güven kaynağı olmaları gerektiği, soruşturma organlarının yönteminin onların yüzünde kabul görmediğini belirtiyor. Bu yönde, ilgili kurumlara konunun hassasiyetine duyarlı olmalarını ve akıl kârı, iyi niyetli eylemler yapmaları noktasında kendilerine çağrıda bulunuyoruz.