Başmüftü Dr. Mustafa Hacı’nın Ramazan Ayı Mesajı

 

Sevgili Müslüman kardeşlerim ve sevgili yurttaşlarım

Kelimeler yetmez Ramazan ayına tekrardan ulaşan Müslümanların sevincini anlatmak için. Bu sevinç manevi ve sosyal açıdan kendini göstermektedir. Maneviyatla ilgili olarak, Ramazan ayının yılın geri kalan aylarından daha üstün olduğu bilinmekte. Ramazan ayında Kur’an-i Kerim nazil olmuş, Ramazan ayında putperestlere karşı ilk zafer kazanılmış, Kâbe putlardan arındırılmıştır.

Diğer taraftan, Ramazan ayını yemek yemeden ve hiç bir şey içmeden geçirmelerine rağmen Müslümanlar bu ayı sevinç ve neşe ile geçiriyor. Aynı zamanda, insanların bu ayda ki geçim ve birliği fark ediliyor, bu da Müslümanların daha fazla özgüvenli olmalarını sağlıyor. Bu Ramazanın bereketi ve nimetidir.

Normal şartlar dâhilinde, hiç bir insan kendini tam oruç tutmak gibi, böyle bir imtihana sokmaz – ama Ramazan farklı bir şeydir. Bu ayda açlık ve susuzluk, Allah u Teâla’nın merhametinin yanında soluk kalıyor. Eğer Müslümanlar bu ayda oruç tutmasalardı, belki de mutlulukları tam olmayacaktı. İşte tam da burada Müslümanların hayatının anlamı ve dünyada ki görevleri ortaya çıkıyor - Allahu Teâla’nın bilgeliğini idrak edebilmek. Bu da bütün yaratılmışlara ve özellikle tüm insanlara sevgi göstermekten geçiyor.

Toplu iftarlar Bulgaristan’da ki Müslümanlar arasında bir gelenek haline geldi. Gün boyu oruçlu olup, temizlendikten sonra Müslümanlar sofralarını, yemeklerini arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ve hatta onların da yanı sıra ve aynı zamanda diğer etnik kökenlerden olan ve başka dini topluluklara mensup olan tanımadıkları insanlarla da sofralarını paylaşıyorlar.

Yatsı namazı Ramazan ayı boyunca günün odak noktası olmuştur.

Dinlenme arzusuna rağmen, Allahu Teâla’ya olan sevgi daha ağır basıyor, O’nun (C.C.) huzurunda namaza durmak ve verdiği nimetlere şükretmek için camilere toplanıyorlar ve Allahu Teâla’nın cömertliğinden nasiplenmek için bir araya geliyorlar.

Bu ay boyunca tüm insanları koruması, bizlere mutluluk vermesi ve tüm Bulgar halkına hidayet vermesi için Allahu Teala’ya ellerimizi açıp dua ediyoruz. Allahu Teâla hepimizin ibadetlerini kabul etsin.

Dr. Mustafa Hacı

Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Başmüftüsü